Är det möjligt att låsa biljetter till ett medlemskap och förhindra att biljetterna säljs vidare?

Ja, arrangören kan välja att knyta ett biljettsläpp till ett visst medlemskap, samt välja att biljetterna inte ska kunna säljas vidare. Detta görs i samband med skapandet av eventet.