De olika medlemskapen - Förklarade


Medlemskap - Standard

Synligt för alla. Alla har möjlighet att vara med då inget godkännande behövs.

Exempel på användningsområden:
- Kårmedlemskap

- Föreningsmedlemskap


Medlemskap - kräver godkännande

Synlig för alla i appen. Skillnaden mot "standard" är att användaren behöver bli godkänd för att ansluten till gruppen. Ansökningar hanteras av admin i dashboarden. Medlemskapet stödjer även massinbjudningar där medlemmar kan bjudas in genom att kopiera deras mailadresser från t.ex. Google Kalkylark. Om de accepterar inbjudan blir de automatiskt medlemmar och inget ytterligare godkännande från dig behövs.

Exempel på användningsområden:
- Nya studenter som deltar på inspark/nollning/välkomstdagar


Medlemskap - Inbjudan
Medlemskapet är inte synligt för alla i appen. För att medlemmar ska gå med måste de bjudas in, vilket görs genom att söka efter dem i appen. Sök efter de studenter som önskas läggas till, antingen med deras e-postadress eller namn. Medlemskapet stödjer även massinbjudningar där  medlemmar kan bjudas in genom att kopiera in deras mailadresser från t.ex. Google Kalkylark.

Exempel på användningsområden:
- Förköpsgrupper där endast de som har rätt att köpa biljetten har möjlighet att se biljetterna.