Hur ändrar man skola och sektion?

Skriv till oss via contact@orbiapp.io och informera följande information nedan som nu gäller, så hjälper vi dig ändra detta.

1.) Lärosäte

2.) Sektion

3.) Program

4.) År/termin