Hur fungerar biljettförsäljning i andrahand?

Möjlighet finns till att skicka sin biljett vidare till någon annan som vill köpa biljetten av biljettinnehavaren. Säljaren klickar då på "skicka biljett"-ikonen vid sin biljett i appen och fyller därefter i mottagarens uppgifter i form av namn, emailadress och om mottagaren har några matpreferenser/allergier (viktigt för att arrangören ska få till sig eventuell ny information!) Biljetten skickas därefter till mottagaren som ett mejl med en e-ticket och försvinner från säljarens app.