Hur gör man förbeställningar av biljetter?

Skapa förköpsgrupper via Orbi memberships, där medlemmar antigen måste bli godkända eller inbjudna för att kunna köpa biljetterna.