Hur kan alumner köpa biljetter?

Alumner har möjlighet att registrera sig som alumner i Orbi och därefter via länk se event och köpa biljetter.