Hur kan Orbi garantera att företag når rätt målgrupp?

I appen registrerar varje student sig med sitt studieprogram och blir sedan kopplade till olika studieområden. Företagen väljer i sin tur relevanta utbildningar/målgrupper för sina karriärsmöjligheter, och innehållet riktas därefter mot de studenter som matchar dessa kriterier.