Kan personer som inte tillhör samma lärosäte köpa biljett till ett event via Orbi, d.v.s om personen inte ser händelsen i sitt flöde?

Om evenemangets länk delas med andra kan de komma åt evenemangets biljettförsäljning.

Önskar arrangören dock begränsa vilka som kan köpa biljett kan de kräva en viss typ av medlemskap vid biljettköp.