Kan studenter sälja vidare sina biljetter som de köpt av någon annan?

En biljett som köps i andrahand skickas till köparen via mejl, rent tekniskt går det att vidarebefordra detta mail, vilket gör det möjligt. Vid önskemål om detta, gör gärna köparen uppmärksam på att biljetten fortfarande enbart kan scannas en gång. Som arrangör kan du även fundera på om du vill tillåta biljettförsäljning i tredjehand eller inte.