Medlemskap - Endast inbjudan

Medlemskapet finns inte synligt för alla i appen. För att medlemmar ska kunna ansluta sig så krävs det att ni bjuder in studenterna genom att söka fram dem i appen. Då söker ni på de studenter ni vill lägga till, antingen genom deras mejladress eller namn. Medlemskapet stödjer också bulk-inbjudningar där ni kan bjuda in medlemmar genom att kopiera in deras mailadresser från ex. Google Sheets.

Exempel på användningsområden:

  • Förköpsgrupper där endast de som har rätt att köpa biljetten har möjlighet att se biljettyperna