Medlemskap - Kräver godkännande

Synligt för alla i appen. Skillnaden från "standard" är att ansökan behöver bli godkänd för att anslutas till gruppen. Hantering utav ansökningar sker i student-dashboarden.

Medlemskapet stödjer också bulk-inbjudningar där ni kan bjuda in medlemmar genom att kopiera in deras mailadresser från ex. Google Sheets. Accepterar de inbjudan blir de automatiskt medlemmar och inget mer godkännande från er behövs.

Exempel på användningsområden:
  • Mottagning/Inspark
  • Behov att både kunna bjuda in och möjliggöra ansökningar