Medlemskap - Standard

Synligt för alla. Alla har möjlighet att gå med då inget godkännande behövs. Ni kan informera om vad medlemskapet heter eller dela länk till medlemskapet för att få studenter att ansluta.

Exempel på användningsområden:
    • Kårmedlemskap
    • Sektionsmedlemskap