Vad innebär engagement rate?

Engagement rate mäter nivån av interaktion mellan användare och dina profiler, jobb eller boosters. Det indikerar andelen användare som aktivt har engagerat sig, exempelvis genom att spara eller dela innehållet du har publicerat.