Är föreningens konto kopplat till ett bankkonto?

Ja, admin av kontos Orbi Pay registrerar föreningens bankkonto när det skapas.