Hur begränsar man vilka som kan se ett event?

Vid skapandet av evenemanget kan man välja om eventet enbart ska visa för studenter som går första året, andra året, tredje året, osv. alternativt, om det ska visas för alla år. 

Det går även att begränsa vilka som kan se ett evenemang genom att skapa medlemskap i Orbi. Välj vid skapandet av medlemskapet "kräver godkännande" eller "Enbart inbjudan" för att kunna styra detta. Läs mer om våra olika medlemskap här.