3 min read

Trender inom studentrekrytering (2023/2024)

Trender inom studentrekrytering (2023/2024)

Vilka taktiker för studentrekrytering fungerar idag och vad dagens studenter värdesätter i en arbetsgivare står i stark kontrast till tidigare generationer. Tilltalar ni inte studenterna på rätt sätt, på rätt plattformar med rätt erbjudande kommer er rekrytering av studenter att vara utmanande. Genom vårt nära arbete med studenter så har vi lärt oss ett och annat, som vi gärna vill dela med oss av till er. Därför har vi skapat denna guide för att hjälpa företag att hålla koll på vad som tilltalar den senaste generationen, och viktiga saker de bör hålla i åtanke.

Vad är studentrekrytering?

Studentrekrytering har en dubbel mening och används inom både utbildnings- och arbetssammanhang. Denna artikel kommer enbart prata om studentrekrytering inom arbetsvärlden, men vi inkluderar både definitionerna här för er förståelse:

 

  • Universitet som söker studenter till utbildningar och program: Många universitet, om inte alla, rekryterar aktivt studenter för att fylla sina utbildningar och program och skapa en kvalificerad, mångsidig och engagerad studentkår.
  • Företag som söker studenter till jobb: Företag, likt universitet, rekryterar också studenter för praktikplatser, traineeprogram, fulltidspositioner, exjobb eller dylikt. 

Trender inom studentrekrytering

Studentrekryteringen står inför en stor förändring som drivs av teknologiska framsteg och förändrade förväntningar hos studenterna. Nedan är några av de mest framstående trenderna som förväntas forma framtiden inom studentrekrytering.

Digital och virtuell rekrytering

Pandemin har inte bara påskyndat övergången till digital rekrytering, den har också ändrat  den. Virtuella karriärmässor och intervjuer möjliggör nu interaktiva upplevelser för att komplettera, eller helt ersätta, det fysiska. Exempelvis så erbjuder vissa företag sina kandidater idag en virtual reality-upplevelse för att ge en realistisk bild av arbetsplatsen och kulturen. Detta öppnar upp för global rekrytering och möjliggör en mer inkluderande urvalsprocess.

Dataanalys och prognostisering

Genom att analysera trender på arbetsmarknaden, studentbeteenden och akademiska resultat kan företag inte bara identifiera framtida kompetensbehov, utan också prognostisera var de bästa talangerna finns. Detta innebär en övergång från en reaktiv till en proaktiv rekryteringsstrategi, där företag kan bygga talangpooler långt innan behoven uppstår.

Fokus på mjuka färdigheter

Förutom att betona tekniska färdigheter, blir det allt viktigare att identifiera och utvärdera mjuka färdigheter som kreativitet, anpassningsförmåga, och kommunikationsförmåga. Detta kan innebära att använda sig av nya bedömningsmetoder som beteendebaserade intervjuer och realistiska arbetsprov för att bättre förstå en kandidats personliga egenskaper och potential.

Hållbarhet och socialt ansvar

Hållbarhet och socialt ansvar blir allt viktigare faktorer i studentrekrytering, särskilt när det gäller att attrahera Generation Z. Denna generation, känd för sitt engagemang för miljöfrågor och social rättvisa, söker efter arbetsgivare som inte bara ger uttryck för dessa värderingar, utan också aktivt integrerar dem i sin verksamhet och företagskultur.

pexels-ivan-samkov-5676744

För att tillgodose dessa förväntningar, bör företag inte bara fokusera på att skapa miljövänliga kontorsmiljöer, utan även utveckla och implementera hållbara affärsstrategier. Detta kan innefatta att minska koldioxidutsläpp, använda hållbara material och resurser, och investera i förnybar energi. Dessutom är det viktigt att företag engagerar sig i samhällsfrågor, till exempel genom att stödja lokala välgörenhetsorganisationer, främja jämställdhet och mångfald, och bidra till utbildningsinitiativ.

Ökat fokus på varumärkesbyggande

Att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke handlar om mer än bara en attraktiv företagskultur; det handlar om att skapa en autentisk berättelse som engagerar potentiella anställda. Att visa upp mångfalden inom företaget, dess engagemang i samhällsfrågor, och de unika möjligheter som finns för anställda att växa och utvecklas inom företaget har aldrig varit viktigare än nu.

Vad söker dagens studenter hos en arbetsgivare?

Prioriteringarna hos dagens studenter har förändrats avsevärt från tidigare generationer. För att attrahera kandidater är det avgörande att belysa ert företags unikhet och erbjuda en arbetsplats och kultur som även tilltalar dem och matchar deras värderingar:

 

  • Syfte: Den yngre generationen söker något mer än bara en lön, de är ute efter en arbetsroll med syfte. De motiveras av den påverkan de kan ha på världen.
  • Väldefinierade mål och förväntningar: Millenniegenerationen och Generation Z värderar tydlig kommunikation, särskilt när det gäller jobbförväntningar och prestationsmått. Att veta exakt vad som förväntas hjälper dem att utmärka sig och bidrar till bättre övergripande affärsresultat.
  • Balans mellan privat- och arbetsliv: Till skillnad från baby boomers, värderar den yngre generationen arbetslivsbalans väldigt högt. De letar efter arbetsplatser som prioriterar mental och emotionell välbefinnande där de kan må bra.
  • Inklusivitet och mångfald: Efter att ha vuxit upp i en allt mer mångfaldig miljö, lägger yngre generationer stor vikt på mångfald, rättvisa och inkludering (DEI). Dessa är inte bara modetermer för dem; de är icke-förhandlingsbara variabler som är integrerade i deras identitet och världsbild.
  • Rättvis ersättning: De är mer angelägna om att få ersättning som speglar deras färdigheter och insatser. De är väl medvetna om sitt värde, och kommer att förvänta sig rättvis ersättning.

Kom igång med er studentrekrytering med Orbi

Orbi erbjuder ert företag möjligheten att kommunicera med och interagera med framtidens talanger och ta er studentrekrytering till nya höjder. Med över 135 000 studenter som använder vår app, kan ert företag stärka sitt varumärke, locka topptalanger och positionera sig som en attraktiv arbetsgivare. Läs mer om hur Orbi fungerar eller boka demo idag. 


Hållbart engagemang

Hållbart engagemang

Studentföreningar spelar en avgörande roll i att forma studentupplevelsen. Att engagera sig i en studentförening ger möjligheter att växa som person,...

Read More
Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 2

Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 2

Att söka sitt första jobb kan kännas överväldigande, särskilt när man snart ska ta examen eller nyligen gjort. Vi har samlat några värdefulla tips...

Read More
Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 1

Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 1

Närmar du dig examen och ska ut och söka jobb? Vi har pratat med Lotta Saxe på Knack Konsulter & Rekrytering som delar med sig av användbara tips när...

Read More