2 min read

Varför erbjuda traineejobb?

Varför erbjuda traineejobb?

Traineejobb är en viktig länk för studenter som befinner sig i övergången från skolsal till yrkesliv. Första tiden efter examen är oftast tuff för studenterna, och ett traineeprogram brygger gapet som ofta finns där emellan. Men även företag gynnas av att erbjuda traineejobb – så varför bör ert företag erbjuda jobb för trainees?

Vad är ett traineejobb?

Ett traineejobb är en form av anställning som riktar sig till nyutexaminerade från högskolor och universitet. Dessa jobb är designade för att ge praktisk erfarenhet och yrkesutveckling inom en specifik bransch eller ett företag. Och det är ett riktigt jobb med en riktig lön. Uppfattningen om att det är likvärdigt med en praktikplats är en felaktig uppfattning.


Målet är att ge de unga professionella en gedigen förståelse för företagets verksamhet, samtidigt som de får chansen att utveckla viktiga färdigheter och kompetenser som behövs i deras framtida karriär. 

Fördelarna med traineejobb

För individen:

 • Praktisk erfarenhet: Traineejobb ger praktisk erfarenhet, vilket är ett värdefullt komplement till den teoretiska kunskapen från universitetet.
 • Nätverksbyggande: Det ger tillgång till professionella nätverk, vilket kan vara avgörande för framtida karriärmöjligheter. 
 • Karriärutveckling: Trainees får en chans att utforska olika roller inom ett företag, vilket hjälper dem att identifiera sin ideala karriärväg.

För företaget:

 • Talangutveckling: Företag kan träna trainees enligt sina specifika behov och kultur, vilket skapar en pool av skräddarsydda talanger.
 • Innovation: Yngre medarbetare kan ofta bidra med nya perspektiv och idéer, vilket främjar innovation. Läs mer om fördelarna med att anställa studenter.
 • Framtidssäkring: Genom att investera i unga talanger, säkrar företag sina framtida kompetensbehov och främjar generationsväxling och kompetensöverföring.
  helena-lopes-1m2LQEonm2A-unsplash

Viktigt att tänka på för ert traineejobb

När ert företag utformar ett traineeprogram är det avgörande att tänka igenom flera nyckelfaktorer för att säkerställa att programmet gynnas både studenten och företaget. Här är några viktiga punkter att beakta för att skapa de bästa möjliga traineeprogrammen:


 • Definiera mål och förväntningar: Klargör vad ni förväntar er av traineeprogrammet. Sätt tydliga mål och definiera vad framgång innebär för både studenten och företaget. Detta inkluderar att specificera vilka kompetenser och erfarenheter ni förväntar er att studenten ska utveckla under programmet.
 • Strukturerad utbildningsplan: Utforma en strukturerad utbildningsplan som innehåller både teoretisk och praktisk utbildning. Se till att det finns en balans mellan arbetsuppgifter, mentorskap och formell utbildning. En bra struktur hjälper studenten att utvecklas och lära sig effektivt.
 • Mentorskap och support: Tilldela en mentor eller en handledare för varje trainee. En mentor kan ge vägledning, feedback och stöd, vilket är avgörande för individens professionella utveckling.
 • Feedback och uppföljning: Regelbunden feedback är nyckeln till framgång. Ge trainees möjlighet att få och ge feedback. Uppmuntra öppen kommunikation för att förstå deras utmaningar och framsteg.
 • Relevanta och utmanande uppgifter: Tilldela relevanta och utmanande arbetsuppgifter som matchar individens kompetensnivå och karriärmål. Detta bidrar till deras lärande och engagemang.
 • Karriärvägar och framtidsperspektiv: Tydliggör karriärvägar och framtida möjligheter inom företaget. Detta motiverar trainees att arbeta hårt och sträva efter att uppnå sina karriärmål.

Hitta rätt student för traineejobb med Orbi

Med Orbi blir det enkelt att hitta rätt kandidater, med rätt kompetens för era lediga jobb för trainees, vilket minimerar tiden och resurserna som går åt till att sålla igenom ansökningar. Via vår app hjälper vi er att snabbt identifiera och engagera er med lovande studenter som är redo att börja sin professionella resa med ett traineejobb hos er. Boka demo för att se hur detta kan gå till.Hållbart engagemang

Hållbart engagemang

Studentföreningar spelar en avgörande roll i att forma studentupplevelsen. Att engagera sig i en studentförening ger möjligheter att växa som person,...

Read More
Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 2

Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 2

Att söka sitt första jobb kan kännas överväldigande, särskilt när man snart ska ta examen eller nyligen gjort. Vi har samlat några värdefulla tips...

Read More
Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 1

Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 1

Närmar du dig examen och ska ut och söka jobb? Vi har pratat med Lotta Saxe på Knack Konsulter & Rekrytering som delar med sig av användbara tips när...

Read More