3 min read

6 fördelar med studentmedarbetare

6 fördelar med studentmedarbetare

Många företag tvekar inför att anställa studentmedarbetare av olika anledningar, och medan studenter innebär en rad utmaningar, så väger fördelarna desto tyngre. Studenter kan tillföra nya perspektiv och utmana befintliga processer, såväl som besitter de senaste insikterna inom industrin. Så varför bör ni överväga att anställa en student?

Vad är en studentmedarbetare?

En studentmedarbetare är en student som arbetar deltid eller på projektbasis medan de fortfarande studerar på universitetet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning. Arbetet ska ha en tydlig koppling till deras studier för att kunna applicera sina teoretiska kunskaper i praktiken, och lära sig mer om sin framtida industri.

Vad gäller för en studentmedarbetare?

Arbetsgivarverket, Saco-S och OFR/SP har sedan tidigare tagit fram ett avtal om anställning som studentmedarbetare. Nedan är en sammanfattning över det viktigaste ni behöver veta som arbetsgivare inför att att anställa en studentmedarbetare, men vi rekommenderar även att läsa det på egen hand för att förstå alla nyanser:

 

 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS), ersätter 5 § LAS.
 • Tillämpningsområde: Gäller för studenter som är tidsbegränsat anställda, arbetar i genomsnitt högst 25% av heltid, studerar på heltid på högskolenivå och har minst 60 högskolepoäng.
 • Anställningstid: Max fyra tidsbegränsade anställningar med samma person, varje anställning kan vara som längst en termin.
 • Kollektivavtal: Gäller under anställningstiden, med vissa undantag och tillägg specificerade i avtalet.
 • Lönesättning: Lön bestäms vid anställningen och gäller för hela perioden, baserad på sakliga grunder som arbetsuppgifternas svårighetsgrad, ansvar, och arbetstagarens skicklighet.
 • Arbetstidens förläggning: Ska anpassas för att möjliggöra studier, med hänsyn till obligatoriska studiemoment. Arbetsgivaren och studentmedarbetare samråder om arbetstidens förläggning.
 • Övertidsarbete: Mertid och övertid endast efter överenskommelse, med ersättning enligt lokala regler eller villkor.
 • Semester: 28 betalda semesterdagar per helt kalenderår, justerat om anställning eller frånvaro utan lön endast gäller del av året.
 • Tjänstgöringsintyg och -betyg: Vid anställningens slut ska studentmedarbetaren få tjänstgöringsintyg och vid begäran, tjänstgöringsbetyg.

  pexels-ivan-samkov-5676744-1

Varför anställa en studentmedarbetare?

Studentmedarbetare är en win-win situation för både studenter och företag. Studenterna får möjligheter att utvecklas och omsätta sina teoretiska kunskaper och får känna på det riktiga arbetslivet; samtidigt får de in en fot hos ett företag de potentiellt kan arbeta för efter avslutad utbildning. 

På andra sidan gynnas företaget på en rad olika sätt vi sammanställt nedan.

Nya perspektiv och innovation

Studentmedarbetare är i början av sin karriär och kommer med ett öppet sinne, redo att utforska nya idéer och metoder, såväl som utmana äldre arbetsformer. De är inte fastlåsta vid "så här har vi alltid gjort det". Deras vilja att ifrågasätta och utforska är en enorm tillgång för företag, där ni får möjligheten att utvärdera era egna processer och hitta förbättringsområden.

Senaste kunskaper och tekniker

I en snabbt föränderlig värld är tillgången till den senaste kunskapen ovärderlig. Studentmedarbetare som är mitt i sina akademiska studier är ofta uppdaterade med de allra senaste teorierna, teknikerna och trenderna inom sina respektive områden. Detta gör dem till utmärkta kandidater för att införa och utforska nya idéer och arbetssätt.

Flexibilitet

Studentmedarbetare erbjuder en unik form av flexibilitet. Deras ofta varierande scheman gör att de kan arbeta under ovanliga timmar, vilket kan vara särskilt användbart för företag som behöver extra resurser under specifika perioder eller för speciella projekt. Denna flexibilitet gör det möjligt för företag att skala upp eller ner sin arbetsstyrka efter behov utan de stora kostnaderna som är förknippade med heltidsanställningar.

Energi och entusiasm

Studentmedarbetare tillför en härlig dos av energi och entusiasm till arbetsplatsen. Deras ambition och ivriga inställning till lärande och prestation kan ha en positiv effekt på hela arbetsstyrkan, vilket inspirerar andra medarbetare och skapar en mer dynamisk och engagerad arbetsmiljö.

Varumärkesbyggande

Nöjda studentmedarbetare kan stärka ett företags varumärkesbyggande. Studenterna fungerar som ambassadörer för ert varumärke genom att dela sina positiva arbetserfarenheter med sina studiekamrater, något som förhoppningsvis leder till att även andra söker sig till er. Dessutom ökar chansen att dessa studenter, efter sina studier, återvänder för att börja sin karriär hos er.

Generationsväxling och kompetensöverföring

Genom att anställa studentmedarbetare underlättar ni kompetensöverföring och främjar generationsväxling inom företaget. Dessa unga talanger tillför ny kunskap och nya perspektiv, samtidigt som de lär av erfarna medarbetares yrkeskunnande. Denna dynamiska kunskapsutbyte säkerställer en smidig överföring av viktiga färdigheter och erfarenheter.

Tänk på detta som arbetsgivare

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för studentmedarbetare bör vara av kvalificerad natur och direkt relaterade till studenternas pågående studier. Reflektera över vilka områden inom ert företag där ni behöver förstärkning och vilken typ av utbildningsbakgrund som skulle passa för dessa uppgifter. Definiera ett klart och relevant uppdrag för att säkerställa att både ert företag och studentmedarbetaren får ut det mesta av samarbetet.

Flexibla arbetstider

För att säkerställa att arbetslivet och studierna går hand i hand bör arbetstiden vara så flexibel som möjligt. Överväg möjligheten för studentmedarbetaren att utföra arbetsuppgifter på distans, eller utanför vanliga kontorstider, såsom på kvällar och helger, för att underlätta kombinationen med heltidsstudier.

Tilldelning av mentor

Tilldela alltid en mentor till studentmedarbetaren som de kan känna sig trygg med och alltid prata med vid behov. Mentorn ska agera som en stödjande resurs, dela med sig av yrkeskunskaper och kontinuerligt följa upp studentens arbetsprestationer och utveckling. Även om det inte finns några formella krav på vem som kan vara mentor, är det avgörande att personen har ett genuint intresse av att dela med sig av sin expertis och erfarenheter.

Så hittar ni rätt studentmedarbetare för er verksamhet

Det finns flera vägar ni kan gå för att hitta rätt studentmedarbetare för er verksamhet; och det ena behöver inte utesluta det andra. Kombinera metoderna för att öka chansen att hitta studentmedarbetare med relevant kompetens inom er industri, som passar just ert företags behov och kultur:

 

 • Universitetssamarbeten: Etablera partnerskap med universitet och högskolor för att hitta talangfulla studenter som kan arbeta som studentmedarbetare hos er.
 • Karriärmässor, studentmässor och andra event: Delta i karriärmässor, studentmässor och branschevents för att träffa studenter som är intresserade av att arbeta i er bransch och för ert företag.
 • Onlineplattformar: Onlineplattformar som Orbi är en utmärkt plats för att hitta drivna studentmedarbetare där ni har möjlighet att skapa jobbannonser och marknadsföra ert bolag för Sveriges universitet. Läs om hur Orbi fungerar, eller boka demo.

Hållbart engagemang

Hållbart engagemang

Studentföreningar spelar en avgörande roll i att forma studentupplevelsen. Att engagera sig i en studentförening ger möjligheter att växa som person,...

Read More
Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 2

Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 2

Att söka sitt första jobb kan kännas överväldigande, särskilt när man snart ska ta examen eller nyligen gjort. Vi har samlat några värdefulla tips...

Read More
Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 1

Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 1

Närmar du dig examen och ska ut och söka jobb? Vi har pratat med Lotta Saxe på Knack Konsulter & Rekrytering som delar med sig av användbara tips när...

Read More