2 min read

Digital universitetsmässa – Framtidens akademiska rekrytering?

Digital universitetsmässa – Framtidens akademiska rekrytering?

I takt med den digitala erans framväxt har även våra rekryteringsmetoder förändrats. Den digitala universitetsmässan, en innovation i världen av akademisk rekrytering, är en relativt ny arena för möten mellan studenter och företag. Så vad exakt är en digital universitetsmässa, och vilka för- och nackdelar finns med att ställa ut i en virtuell miljö?

Vad är en digital universitetsmässa?

En digital universitetsmässa är ett virtuellt event för att precis som en fysisk universitetsmässa erbjuda en plats för interaktion mellan studenter, företag och universitet. Den digitala mässan har blivit allt vanligare i spåren av pandemin, då distanslösningar var ett måste. Behovet att hålla distans och begränsa fysiska möten främjade övergången till virtuella evenemang.

På digitala mässor erbjuds en rad interaktiva element som webbseminarier, virtuella montrar, och livechattar. Virtuella mässor erbjuder flexibilitet och tillgänglighet och har blivit en både naturlig och viktig del av det moderna rekryteringslandskapet. Denna utveckling markerar en tydlig förändring i hur akademiska institutioner och företag marknadsför sitt varumärke och rekryterar studenter, och pekar mot en framtid där digitala lösningar är här för att stanna.

Är den fysiska universitetsmässan irrelevant?

Nej. Digitala universitetsmässor utgör i dagsläget enbart en liten del av alla mässor som hålls varje år. De bör ses som ett komplement till fysiska mässor då det fysiska mötet är en viktig del av interaktionerna och är svårt att återskapa i en virtuell miljö. 

Mer troligt är det att vi kommer se allt fler hybridmässor där det digitala och fysiska möts för att skapa en så integrerad upplevelse som möjligt.

Fördelar med digitala universitetsmässor

 • Tillgänglighet: Studenter från olika geografiska platser kan delta.
 • Kostnadseffektivitet: Minskade kostnader för arrangörer och utställare då det inte krävs fysiskt utrymme eller logistik.
 • Datainsamling: Digitala plattformar ger möjlighet till detaljerad spårning och analys av deltagarinteraktioner.
 • Flexibilitet: Möjlighet att nå studenter över längre perioder, inte bara under enstaka eventdagar.

DALL·E 2024-01-11 19.14.39 - Create an image of a digital university fair without any text, focusing on the visual elements. The fair is a virtual event space bustling with activi

Nackdelar med digitala universitetsmässor

 • Nätverkande: Den personliga kontakten och spontana möten som sker vid fysiska mässor kan vara svårare att återskapa digitalt.
 • Tekniska utmaningar: Krav på stabil internetanslutning och kompatibel teknik för alla deltagare.
 • Engagemangsbrist: Risken för lägre engagemang då det är lättare att distraheras i en digital miljö.

Ställ ut på Orbi 24/7

Medan vår plattform inte är en standard “universitetsmässa” i sig, så möjliggör vi liknande resultat. Orbi illustrerar konceptet av en ständigt pågående digital universitetsmässa, där företag kan “ställa ut” 24/7, 365 dagar om året. Företagen kan marknadsföra sitt varumärke med skräddarsydda företagsprofiler, och skapa annonser för allt från lediga jobb till att informera om sitt deltagande på fysiska universitetsmässor.

  • Synlighet året runt: Företagen i Orbi får en digital närvaro året runt i en app som hundratusentals studenter i Norden använder varje dag.
  • Anpassade annonser: Skapa annonser för jobb, ert deltagande på universitetsmässor och mer, riktade mot de studenter ni är intresserade av.
 • Skräddarsydda företagsprofiler: Skapa flera företagsprofiler anpassade för olika målgrupper för att visa upp ert företags bästa sida för just den specifika målgruppen.

 

Boka demo så visar vi hur Orbi fungerar i praktiken.

 


Hållbart engagemang

Hållbart engagemang

Studentföreningar spelar en avgörande roll i att forma studentupplevelsen. Att engagera sig i en studentförening ger möjligheter att växa som person,...

Read More
Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 2

Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 2

Att söka sitt första jobb kan kännas överväldigande, särskilt när man snart ska ta examen eller nyligen gjort. Vi har samlat några värdefulla tips...

Read More
Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 1

Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 1

Närmar du dig examen och ska ut och söka jobb? Vi har pratat med Lotta Saxe på Knack Konsulter & Rekrytering som delar med sig av användbara tips när...

Read More