2 min read

Rekrytera rätt på studentmässor | Orbi

Rekrytera rätt på studentmässor | Orbi

Studentmässor erbjuder en möjlighet för studenter och företag att träffas och interagera. Studenter kan knyta kontakter och potentiellt få in foten hos ett företag; samtidigt får företag chansen att förstärka sitt varumärke och hitta framtida kandidater för allt från sommarjobb och exjobb till heltidsanställningar och traineetjänster.

Studentmässans roll i modern rekrytering

Trots en alltmer digitaliserad värld spelar den fysiska studentmässan fortfarande en viktig roll i ett företags rekrytering och varumärkesbyggande. Det är en ovärderlig mötesplats där företag och nästa generations talanger har möjlighet att mötas och knyta kontakt. Det personliga mötet är fortfarande viktigt och ger möjlighet till interaktion som går bortom det traditionella CV:t och ansökningsbrevet. Studentmässor ger liv till företagets varumärke vilket inte kan förmedlas lika starkt genom en skärm.


Studentmässor erbjuder en direktkanal till riktad rekrytering. Genom att ställa ut på studentmässor ni vet är fyllda med studenter relevanta för er industri kan ni hitta och knyta band med studenter som besitter den kompetens ni är i behov av. 

Varför delta på studentmässor?

Studentmässor är en möjlighet för företag att etablera och stärka sin närvaro i den akademiska världen. Dessa evenemang är inte bara plattformar för rekrytering, utan ger också chans till varumärkesbyggande och nätverkande. Här är några anledningar varför ni bör överväga att delta i studentmässor:


  • Direkt tillgång till talanger: En studentmässa är en knutpunkt där företag möter studenter. Dessa evenemang tillhandahåller en direktkanal till en pool av potentiella framtida medarbetare.
  • Varumärkesexponering: Genom att delta i studentmässor kan företag skapa en stark närvaro och förmedla sin företagskultur, värderingar och visioner på ett mer påtagligt sätt.
  • Feedback och marknadsförståelse: Interaktioner med studenter ger värdefulla insikter om hur ert varumärke uppfattas av yngre generationer. Det är också ett utmärkt tillfälle att förstå marknadstrender och studenternas förväntningar på arbetsgivare.
  • Nätverkande: Studentmässor ger tillfälle till nätverkande inte bara med studenterna, utan också med andra branschledare och företag.
campaign-creators-gMsnXqILjp4-unsplash

Så skapar ni ett minnesvärt intryck på studentmässorna

Studenterna kommer gå förbi hundratals montrar och prata med minst lika många personer. Se till att ni sticker ut bland mängden för att kunna lämna ett långvarigt och minnesvärt intryck hos dem:

  • Förbered engagerande montrar: Designa en monter som inte bara är visuellt tilltalande, utan också interaktiv. Använd multimedia, till exempel videopresentationer eller interaktiva skärmar, för att presentera ert företag och dess kultur.
  • Personifiera er närvaro: Ha representanter från olika delar av företaget, inklusive gärna nyligen anställda alumner från universitetet, för att tala om sina erfarenheter och karriärvägar.
  • Anordna minnesvärda aktiviteter: För att skapa engagemang, tänk utanför ramarna. Anordna workshops, interaktiva spel, eller Q&A-sessioner med ledande personer inom företaget. Dessa aktiviteter ger studenterna en chans att engagera sig djupare med ert företag och dess anställda.
  • Maximera sociala medier: Utnyttja kraften i sociala medier för att engagera besökarna både före och efter mässan. Använd exempelvis fototävlingar för att uppmuntra interaktion och sprida ordet om er närvaro på mässan.
  • Följ upp efter eventet: Sättet ni följer upp efter mässan är lika viktigt som själva eventet. Skapa en personlig uppföljningsplan för att hålla kontakten med de studenter ni mötte, och visa att ni värdesätter de kontakter som skapades.

Orbi: Den digitala studentmässan

Offline och online arbetar i harmoni och stärker varandra i modern rekrytering; och det är i mittpunkten mellan dem som Orbi befinner sig. Vår plattform erbjuder en lösning för företag att inte bara hitta relevanta studentmässor, utan också att effektivt marknadsföra sin närvaro och engagera sig med studenter både före och efter evenemanget. Boka en demo för att se hur det fungerar.


Hållbart engagemang

Hållbart engagemang

Studentföreningar spelar en avgörande roll i att forma studentupplevelsen. Att engagera sig i en studentförening ger möjligheter att växa som person,...

Read More
Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 2

Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 2

Att söka sitt första jobb kan kännas överväldigande, särskilt när man snart ska ta examen eller nyligen gjort. Vi har samlat några värdefulla tips...

Read More
Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 1

Tips från rekryteraren till dig som snart tar examen - Del 1

Närmar du dig examen och ska ut och söka jobb? Vi har pratat med Lotta Saxe på Knack Konsulter & Rekrytering som delar med sig av användbara tips när...

Read More